map

Podmínky franchise

Společnost Gastro Group Franchise s.r.o. si vybírá a akceptuje pouze takové franšízanty, kteří při pečlivém přezkoumání prokážíi dostatečný rozsah potřebných základních znalostí, vzdělání, osobní kvality a finančních prostředků nutných k provozování franšízingového podniku La Bodeguita del Medio, La Casa Argentina, La Republica a El Mercado Argentino. Veškeré informace získané prostřednictvím dotazníků, osobních pohovorů a jednání, včetně písemných náležitostí, jsou považovány za přísně důvěrné a slouží pouze pro vnitřní potřebu společnosti Gastro Group Franchise, s.r.o.

Franchisant:

  • musí mít zejména prokazatelné zkušenosti z oblasti gastronomie nebo ho zastupuje odpovědná osoba, která bude podnik řídit
  • musí trvale usilovat o rozvoj svého podniku a zachovat společnou identitu a dobrou pověst franšízingové sítě
  • vlastní prostor nebo nájemní smlouvu min. na dobu 10 let
  • musí poskytovat franšízorovi prokazatelně správné hospodářské údaje, aby mu v zájmu účinného managementu usnadnil vyhodnocení výkonu a hospodářských výsledků
  • nesmí po dobu platnosti franšízingové smlouvy ani po jejím ukončení předávat třetím osobám know-how, poskytnuté společností Gastro Group Franchise, s.r.o.

Povinnosti obou smluvních stran:

Ve vzájemných stycích obou stran bude panovat slušnost. Dojde – li k porušení smlouvy, vyrozumí o tom franšízor své franšízanty písemně, a eventuelně stanoví přiměřenou lhůtu, v níž je třeba zjednat nápravu. Strany budou řešit žaloby, stížnosti a názorové rozdílnosti s dobrou vůlí, poctivými a věcnými rozhovory a přímým jednáním.

Created & Designed by Quatro design